Danh sách khách hàng nhận quà tuần 1 tháng 4/2017

Xin chúc mừng 7 khách hàng may mắn đã nhận được quà của tuần 1 tháng 4 năm 2017.

1. Họ và tên: Đào Thanh Lan

Địa chỉ: Chợ Vị, xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ,  tỉnh Hưng Yên

2. Họ và tên: Nguyễn Thu Hà.

Địa chỉ: 299 Chiến thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

3. Họ và tên bé; Nguyễn Phương Vi

Địa chỉ: Xóm 4, Đông Lao, Đông La, Hà Nội

4. Họ và tên bé: Đặng Đình Nguyên

Địa chỉ: Thôn Trúc Cầu, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên

5. Họ và tên bé: Trương Hà Linh

Đại chỉ: Số 78 tổ 7 Phương liên, Đống Đa, Hà Nội.

6. Họ và tên: Lê Chí Dũng

Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

7. Họ và tên: Trịnh Đăng Khoa

Địa chỉ: Khu đô thị mới Văn Phú, Văn La, Hà Đông