Giải trí

Cười vui nhộn

... lạy chúa, tôi tưởng ông là ma chứ. Ông đang làm gì ở đây vậy? - Khỉ thật! Đứa nào khắc sai tên tao.

Cười vui mỗi ngày

Trường dạy đánh bom cảm tử: hãy chú ý vào, tôi chỉ làm mẫu 1 lần thôi!


Trang<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7