Giải trí

Chuyển hướng điều trị

Bác sĩ nói với bệnh nhân: "ông bị cảm cúm, nên kiên nhẫn chwof khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà chả có thuốc gì chữa khỏi"

Ai phát minh ra dòng điện???

Không phải là nhà khoa học nổi tiếng nào, câu trả lời khiến người đọc hết sức bất ngờ

Thiếu lâm hài: Nữ thí chủ tham ăn

Ở trong chùa rất hiếm gặp bóng nữ nhi nhưng nếu có thì toàn là cao thủ khó đỡ


Trang   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7